A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
Zarządzenie nr 0050.72.2011 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Z dnia: 28 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.237 ust.2 pkt 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się dochody budżetowe
w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 847 zł
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 847 zł
w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) o kwotę 847 zł
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 847 zł
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 847 zł
w § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 847 zł
§ 3.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2012-02-02 1422
Data upublicznienia: 2012-02-02
Art. czytany: 861 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn