(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w pracach komisji - termin do 30 czerwca 2021 r.
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Gminy Bliżyn
» Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
» Informacja do naboru
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 24 czerwca 2021 r. g. 12.00

  Transmisja obrad sesji


  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 24 czerwca 2021r. o godz.1200 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2020 – podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2020 rok.
  8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2020 rok.
  a) przedstawienie raportu przez Wójta,
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2020 rok i podjęcie uchwał:
  a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok,
  c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok,
  d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2020 rok,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja,
  h) podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
  c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bliżyn na rok szkolny 2021/2022,
  d) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn,
  e) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
  f) określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.

  Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.


  Data wprowadzenia: 2021-06-09 1003
  Data upublicznienia: 2021-06-09
  Art. czytany: 82 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn