(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów ... przyjętych w Gminie Bliżyn na 2022 rok
» Plan zamówień publicznych na 2022 rok
» Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
» P r o t o k ó ł Nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» P r o t o k ó ł Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2021r. w świetlicy OSP w Bliżynie
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 21 grudnia 2021 r. o g. 11.00

  Transmisja obrad sesji
  Transmisja obrad sesji - druga część

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 21 grudnia 2021r. o godz.1100 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie z realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół za 2021 rok.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024,
  e) uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
  f) zmiany uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn,
  g) ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn,
  h) ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Bliżyn,
  i) ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Bliżyn.
  8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035:
  a) przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022-2035.
  9. Uchwalenie budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  c) opinie Komisji Rady,
  d) stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok.
  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2021-12-06 1423
  Data upublicznienia: 2021-12-06
  Art. czytany: 218 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn