(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów
» Interpelacja nr 208/2022 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacje nr 206-207/2022 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja nr 205/2022 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacje nr 201-204/2022 - Radny Krzysztof Jurek
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 13 maja 2022 r. o g. 10.00

  Transmisja obrad sesji

  I N F O R M A C J A


  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 13 maja 2022r. o godz.1000 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII i XXXIV sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok:
  a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
  b) stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7. Informacja o działalności straży pożarnej za 2021 rok:
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2021:
  a/ wystąpienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021:
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie sprawozdania.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2022- 2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2022 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
  d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bliżyn w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  e) nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Bliżyn,
  f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków w miejscowości Mroczków, na obszarze gminy Bliżyn.
  11. Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2022 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 28 marca 2022r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków poniesionych z budżetu gminy na ochotnicze straże pożarne za 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020.
  12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  13. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2022-05-02 1309
  Data upublicznienia: 2022-05-02
  Art. czytany: 95 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn