(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
 • Ogłoszenia
 • PNO.6733.4.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12.09.2022 r.

  PNO.6733.4.2022

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Bliżyn
  z dnia 12.09.2022 r.
  Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia się, że:
  na wniosek z dnia 02.06.2022 r. zmieniony i uzupełniony w dniach 08.06.2022 r., 05.07.2022 r. i 27.07.2022 r. Spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdni-ku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, w imieniu której występuje na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Substytucyjnego Nr 1445/I/LZA/20189 z dnia 29.07.2019 r. Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący firmę: Konsorcjum: Lider: Azako Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 49, 26-300 Opoczno, Partner: Azako Andrzej Zalega, ul. Westerplatte 45, 26-300 Opoczno, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elek-troenergetycznej średniego i niskiego napięcia, budowie kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie ewidencyjnym Kucębów, Kopcie, Nowy Odro-wążek, Odrowążek, gm. Bliżyn, pow. skarżyski oraz w obrębie ewidencyjnym Włochów, Luta, Komorów, Bień, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzy-skie.

  Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Ko-ściuszki 79A (pokój nr 14) z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, co do zebranych dowodów i materiałów.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie uzna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 26.09.2022 r.
  Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A w terminie w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 03.10.2022 r.

  Identyfikator działek ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Kucębów, Kopcie, Nowy Odrowążek i Odrowążek GMINA BLIŻYN:
  261002_2.0014.413; 261002_2.0013.142; 261002_2.0013.275; 261002_2.0013.332/4; 261002_2.0013.332/3; 261002_2.0013.333; 261002_2.0013.334; 261002_2.0013.274/1; 261002_2.0014.340; 261002_2.0009.191/1; 261002_2.0009.7; 261002_2.0009.10; 261002_2.0009.11; 261002_2.0009.170/2; 261002_2.0009.170/1; 261002_2.0009.15; 261002_2.0010.598/1; 261002_2.0010.598/2; 261002_2.0010.527/2; 261002_2.0010.527/3,

  Identyfikator działek ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Włochów, Luta, Ko-morów, Bień, GMINA STĄPORKÓW
  260508_5.0016.1483; 260508_5.0016.1484; 260508_5.0016.1485; 260508_5.0016.1486; 260508_5.0016.1487; 260508_5.0016.1488 260508_5.0016.1489; 260508_5.0016.1490; 260508_5.0016.1492; 260508_5.0016.1492; 260508_5.0020.464/2; 260508_5.0020.371/1; 260508_5.0020.499; 260508_5.0020.110/3; 260508_5.0020.497/2; 260508_5.0020.497/1; 260508_5.0020.496/1; 260508_5.0034.78/2; 260508_5.0034.77; 260508_5.0034.76;
  260508_5.0034.153/2; 260508_5.0034.385/1; 260508_5.0034.387; 260508_5.0034.841; 260508_5.0034.460; 260508_5.0034.868; 260508_5.0002.5; 260508_5.0002.181; 260508_5.0002.190/1; 260508_5.0002.198; 260508_5.0002.200/1; 260508_5.0016.1462; 260508_5.0016.1464; 260508_5.0016.1465; 260508_5.0016.1466; 260508_5.0016.1467; 260508_5.0016.1468; 260508_5.0016.1469; 260508_5.0016.1470; 260508_5.0016.1471; 260508_5.0016.1477; 260508_5.0016.1478; 260508_5.0016.1479; 260508_5.0016.1481/1; 260508_5.0016.1482.  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2022-09-12 1339
  Data upublicznienia: 2022-09-12
  Art. czytany: 124 razy

  » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12.09.2022 r. - rozmiar: 145598 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn