(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.

  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elek-troenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 134/3 i 38

  Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że:
  na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, z dnia 06.12.2022 r. uzupełnionego w dniu 09.01.2023 r. i w dniu 10.01.2023 r., w imieniu którego występuje Pan Marcin Rokita na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa O/KI.D-4.011.52.2023.PM z dnia 22.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 134/3 i 382, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Płaczków, gmina Bliżyn, w ramach inwestycji pn: „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK42 na terenie Rejonu Starachowice w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 6 części”.
  Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A (pokój nr 14) z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, co do zebranych dowodów i materiałów.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie uzna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.02.2023 r.
  Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A w terminie w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 22.02.2023 r.  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2023-02-01 1002
  Data upublicznienia: 2023-02-01
  Art. czytany: 934 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn