(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2024
 • Ogłoszenie o sesji 31 marca 2023 r. o g. 9.00

  Transmisja obrad sesji

  I N F O R M A C J A

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 31 marca 2023r. o godz.900,/sup> w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad sesji przewiduje:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XLII i XLIII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2022 rok:
  a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień za rok 2022:
  a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022:
  a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
  b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c) dyskusja,
  d) przyjęcie informacji.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2023 rok,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  e) zmieniająca uchwałę Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
  f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  g) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 - 2023,
  h) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”,
  i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2023 roku,
  j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2023 rok.
  10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za 2022 rok.
  11. Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.
  12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  13. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2023-03-21 0917
  Data upublicznienia: 2023-03-21
  Art. czytany: 805 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn