(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa „Ludwików'
» Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów
» Obwieszczenie GG.6220.1.2024 dot. zebrania dowodów do wydania decyzji środowiskowej
» Przeprowadzenie kontroli wykazywania uczniów oraz kontrola wydatkowania środków z dotacji z budżetu Gminy Bliżyn na prowadzenie przedszkoli niepublicznych
» Sprawozdania finansowe za II kwartał 2024
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 18.01.2024 r.

  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami”, na terenie działki o nr ewid. 1051 i na tere-nie części działek

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Bliżyn
  z dnia 18.01.2024 r.


  Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia się, że:
  na wniosek z że na wniosek z dnia 28.12.2023 r. uzupełniony w dniu 08.01.2024 r., Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wy-dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, w imieniu której występuje Pani Joanna Rzeszutek reprezentująca firmę JR Projekt Joanna Rzeszutek, ul. Brzozowa 19A/33, 22-400 Zamość, na podstawie Pełnomocnictwa Rodzajowego udzielonego przez Prokurenta Oddziału Spółki z dnia 20.06.2022 r. PSG-A00/P-3/60/2022zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami”, na terenie działki o nr ewid. 1051 i na tere-nie części działek o nr ewid. 1050 i 1052, położonych na terenie miejscowości Sorbin, gmina Bliżyn.

  Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A (pokój nr 14) z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, co do zebranych dowodów i materiałów.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 755 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie uzna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 01.02.2024 r.
  Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A w terminie w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 08.02.2024 r.  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2024-01-18 1509
  Data upublicznienia: 2024-01-18
  Art. czytany: 2121 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 107653 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn