(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie nr 6/2008

  OGŁOSZENIE

  ZADANIE 6/2008
  ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
  I NIEBEZPIECZNYCH Z TERENU GMINY BLIŻYN


  Na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt.4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 Nr.164, poz. 1163 z późn. zm.), w dniu 13.05.2008r. zawarto umowę, której przedmiotem jest:
  1) odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wystawianych przez właścicieli nieruchomości przed posesje, regularnie raz w kwartale w dniu uzgodnionym
  z Zamawiającym w formie pisemnej.
  2) odbiór i wywóz przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach
  w Bliżynie po każdorazowym pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu.
  Usługi o których mowa świadczone będą w miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Nowki, Mroczków, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Płaczków, Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów.
  Umowę zawarto z:
  Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.
  Ul. 1 Maja 103
  26-110 Skarżysko-Kamienna

  Cena wybranej oferty:

  290,00 zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100) plus podatek VAT 7%,
  za 1Mg odpadów wielkogabarytowych,
  290,00 zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100) plus podatek VAT 7%,
  za 1Mg odpadów niebezpiecznych,
  90,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt zł 00/100) plus podatek VAT 7%,- za każdorazowy zgłoszony odbiór i wywóz przeterminowanych leków.

  Ogłoszenie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 100342-2008; data zamieszczenia ogłoszenia: 13-05-2008 r.


  Data wprowadzenia: 2008-05-13 1505
  Data upublicznienia: 2008-05-13
  Art. czytany: 3744 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn