A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy V kadencji
 • P r o t o k ó ł Nr XVIII/2008 z sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2008r. w świetlicy OSP w Bliżynie.

  P r o t o k ó ł Nr XVIII/2008
  z sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2008r. w świetlicy OSP w Bliżynie.


  Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych /nieobecni radni: Jarosław Bednarz i Jerzy Rams/.
  Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
  1. Pan Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn
  2. Pani Barbara Stachera – Sekretarz Gminy
  3. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy
  4. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG
  5. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
  6. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady
  7. Pan Michał Jędrys – Radny Powiatu Skarżyskiego
  8. Pan Józef Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  9. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
  10. Pani Katarzyna Skarus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
  11. Pani Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie
  12. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik Skarżyski
  13. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

  2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII sesji Rady.

  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

  4. Wystąpienia zaproszonych gości.

  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

  6. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn:
  a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.

  7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2008r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego Gospodarki Gminy
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.

  8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.

  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w Bliżynie,
  b/ zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
  c/ nawiązania współpracy między Gminą Bliżyn a społecznościami lokalnymi innych państw,
  d/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008,
  e/ uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn,
  f/ zaciągnięcia kredytu.

  10.Informacje, komunikaty i oświadczenia.

  11. Zamknięcie obrad sesji.

  Protokólant
  Anna Kowalik


  Data wprowadzenia: 2008-10-15 0920
  Data upublicznienia: 2008-10-15
  Art. czytany: 1912 razy

  » Protokół z sesji z 29 sierpnia 2008 r. - rozmiar: 129338 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2008-10-15
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Grzegorz Patura
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn