(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
 • Ogłoszenia
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy i budynków komunalnych na terenie gminy Bliżyn”.

  ZAPROSZENIE
  DO ZŁOŻENIA OFERTY
  NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 14000 EURO

  ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2008


  Gmina Bliżyn z siedzibą 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:
  „Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy
  i budynków komunalnych na terenie gminy Bliżyn”.


  I. Zamawiający.
  Gmina Bliżyn z siedzibą
  ul. Kościuszki 79a
  26-120 Bliżyn
  tel. 0-41 25-41-172, 0-41 25-41-104, fax. 0-41 25-41-236
  mail: [email protected]

  II. Tryb udzielania zamówienia- zapytanie ofertowe.
  Formularz zawierający Warunki Udzielenia Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a – pokój nr 10 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl

  III. Przedmiot zamówienia.
  Zamówienie obejmuje:
  1. Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych po każdorazowym zleceniu z :
  1) Urzędu Gminy,
  2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie,
  3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczkowie
  4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku,
  5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowkach,
  6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie,
  7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie,
  8) Hydroforni w Gostkowie
  2. Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości, których właściciele nie zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta Gminy Bliżyn.

  IV. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2008r. do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 (sekretariat)
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2008r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 10
  3. Otwarcie jest jawne.
  4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po wykonaniu zamówienia.

  V. Termin związania ofertą.
  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

  VI. Kryteria oceny ofert – cena 100%

  VII. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Stachoń , Urząd Gminy Bliżyn, pok. nr 10 w godz. Od 8.30 do 15.00.


  Data wprowadzenia: 2008-11-27 1243
  Data upublicznienia: 2008-11-27
  Art. czytany: 4199 razy

  » Warunki zamówienia - rozmiar: 82284 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn