(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 122/2021 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja nr 121/2021 - Radny Szymon Mastalerz
» Interpelacje nr 119-120/2021 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacje nr 117-118/2021 - Radny Krzysztof Jurek
» Sesja XXII Rady Gminy Bliżyn 1 marca 2021 r. - imienny wykaz głosowań
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Bliżyn  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
  informuję


  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”.

  Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”. Pismem znak RDOŚ-26-WPN.II-0713-41/09/dz z dnia 02.06.2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ w/w dokument nie zawiera inwestycji, które są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Pismem znak SE.V-4410/41/GK/09 z dnia 24.06.2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, że realizacja działań w przewidzianych w przedmiotowym projekcie przy zastosowaniu wymienionych w piśmie środków ostrożności, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.
  Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj, skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Wójt Gminy Bliżyn odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn”.
  Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko umieszczono na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Bliżyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2009-06-30 1259
  Data upublicznienia: 2009-06-30
  Art. czytany: 3285 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn