A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
ZARZĄDZENIE Nr 6 /2006 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w Sołtykowie obręb Płaczków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej części gruntu.

Z dnia: 8 marca 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z dnia 22 września 2004r Nr 207 poz.2108) Wójt Gminy Bliżyn zarządza co następuje:

§ 1.


1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący:
Pan Andrzej Pietrzyk – inspektor UG Bliżyn
Członkowie:
Pani Katarzyna Ptaszek – inspektor UG Bliżyn
Pani Katarzyna Cichocka – referent UG Bliżyn

2. Celem komisji jest przeprowadzenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2 w Sołtykowie zlokalizowanym na działce oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów nr 55/20 położonej w obrębie wsi Płaczków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przysługującej części gruntu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą 20558.

§ 2.


Do zadań komisji należy w szczególności:
1. przygotowanie regulaminu przetargowego, poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,
2. sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 3.


1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 4.


W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym komisja przetargowa przedstawi Wójtowi Gminy swoje stanowisko co do dalszej procedury sprzedaży lokalu.

§ 5.


Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

Wójt Gminy Bliżyn
Tomasz Rokita


Data wprowadzenia: 2006-03-10 0938
Data upublicznienia: 2006-03-10
Art. czytany: 1459 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn