A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w Sołtykowie (ochrona danych osobowych), gm. Bliżyn

Z dnia: 27 marca 2006 roku

na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 3 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/164/2001 z dnia 25 października 2001r.
w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXVI/193/2002r. z dnia 26 czerwca 2002r. oraz uchwałą Nr XXIX/211/2002r. z dnia 9 października 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, Wójt Gminy Bliżyn zarządza co następuje:

§ 1.


Postanawia umorzyć odsetki z tytułu zaległości w opłacie czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w Sołtykowie , gm. Bliżyn, Panu (ochrona danych osobowych), w wysokości 75,45 zł, za okres od maja 2004r. do lutego 2005r.,

§ 2.


Umorzenie nie zwalnia najemcy od systematycznego i terminowego regulowania bieżących należności przysługujących z tytułu opłat czynszu.

§ 3.


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Urzędu Gminy Bliżyn.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bliżyn
Tomasz Rokita


Data wprowadzenia: 2006-09-07 1052
Data upublicznienia: 2006-09-07
Art. czytany: 1227 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn