A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencji 2010-2014
 • P r o t o k ó ł Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  Na ogólną liczbę radnych 15 na sesji było obecnych 14 radnych /nieobecny radny Kazimierz Boruń/.
  Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
  1/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy
  2/ Alina Ołownia – Skarbnik Gminy
  3/ Anna Fonfara – Radca Prawny UG
  4/ Maria Pisarek – prac.UG

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bliżyn do konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

  Przebieg obrad sesji:
  Ad. 1
  Siódmą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jerzy Rams – Przewodniczący Rady.
  Na wstępie poinformował, że obecna sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bliżyn do konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”.
  Następnie Przewodniczący Rady powitał Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu.
  Przewodniczący Rady stwierdził kworum i poinformował, że uchwały podejmowane na obecnej sesji są prawomocne.
  Następnie odczytał porządek obrad sesji, do którego nie zgłoszono uwag ani wniosków.
  Radni jednogłośnie /14 głosów za/ przyjęli porządek obrad sesji.
  Ad. 2
  Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przystąpienia Gminy Bliżyn do konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny” odczytała Alina Ołownia - Skarbnik Gminy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady poprosił Ewę Łukomską - Przewodniczącą wspólnego posiedzenia Komisji o przedstawienie stanowiska Komisji.
  Ewa Łukomska poinformowała, że projekt uchwały został omówiony i przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji, które pozytywnie go zaopiniowały.
  Odnosząc się do projektu uchwały Wójt stwierdził, że do piątku 29 kwietnia odbywa się składanie wniosków o kontynuację programu. Wniosek ten na cały Klaster opiewał będzie na kwotę 2 mln zł. Wymagany wkład własny to 10%. W ramach programu można zlecić wykonanie audytu energetycznego, planów energetycznych, dokumentacji na termomodernizację obiektów oświatowych. Można również uczestniczyć w szkoleniach, projektach dotyczących funkcjonowania nowoczesnych spalarni, oczyszczalni.
  Radni jednogłośnie /13 głosów za – nieobecny podczas głosowania radny Tomasz Pela/ podjęli Uchwałę Nr VII/32/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Bliżyn do konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”.
  Ad. 3
  Obrady sesji trwały od godz.1000 do godz.1010.
  Siódmą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział.


  Protokólant

  Maria Pisarek


  Data wprowadzenia: 2011-05-09 1431
  Data upublicznienia: 2011-05-09
  Art. czytany: 1513 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn