(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Nr 2/2011

  Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2/2011 pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie i Kucębów, gmina Bliżyn” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 2:

  Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

  RADEX

  Zwolski Radosław

  ul. Kazimierza Wielkiego 25

  28-100 Busko – Zdrój

  za cenę brutto: 92.822,48 zł.

  Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, najwyższa ocena punktowa.

  Streszczenie oceny oferty

  Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

  Punktacja przyznana

  ofertom w kryterium cena

  Łączna punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

  Zakład Elektryczny ZELKO

  Jarosław Kowalczyk

  26-120 Bliżyn ul. Staszica 18

  414,25

  414,25

  Zakład Instalatorstwa Elektrycznego RADEX

  28-100 Busko – Zdrój

  ul. Kazimierza Wielkiego 25

  500,00

  500,00

  PKP Energetyka S.A.

  ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

  Zakład Świętokrzyski

  ul. Paderewskiego 43/45

  25-502 Kielce

  499,35

  499,35

  Oferta oznaczona nr 4 złożona przez Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych „ERIN” s.c. E. Jakubowski, A. Koperek z siedzibą 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Fałata 11 została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ponieważ w ofercie Wykonawcy brak jest wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu oraz w wyniku wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane oświadczenia i dokumenty.

  W związku z wykluczeniem oferty oznaczonej nr 4, Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uznał ofertę za odrzuconą. Dlatego też, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę Zakładu Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych „ERIN” s.c. E. Jakubowski, A. Koperek.

  Gmina Bliżyn w wyniku badania oferty oznaczonej nr 4 złożonej przez Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych „ERIN” s.c. E. Jakubowski, A. Koperek z siedzibą 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Fałata 11 stwierdziła brak w ofercie oświadczenia Andrzeja Koperka w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp. Zamawiający był zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 – składając w tej sprawie stosowne oświadczenia.

  Gmina Bliżyn stwierdziła również brak w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

  Dlatego też, Gmina Bliżyn pismem z dnia 09.05.2011r działając na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp wezwała Wykonawcę tj. Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych „ERIN” s.c. E. Jakubowski, A. Koperek z siedziba 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Fałata 11 do uzupełnienia oferty o oświadczenia złożone przez Pana Andrzeja Koperka – wspólnika spółki cywilnej w sprawie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dn. 29.01.2004r Pzp (oświadczenia nie później niż na dzień składania ofert) oraz do uzupełnienia wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

  Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnił ofertę o brakujące oświadczenia Andrzeja Koperka w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r Pzp, lecz uzupełnione przez Wykonawcę w/w oświadczenia nie potwierdziły spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. nie później niż na dzień w którym upłynął termin składania ofert tj. 21.04.2011r. Złożono oświadczenia na dzień 12.05.2011r.

  Ponadto Wykonawca winien wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie linii oświetlenia drogowego z których każda winna być o długości trasy nie krótszej niż 700 mb. oraz przynajmniej jedna winna być linią kablową.

  Ze złożonej i uzupełnionej przez Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych „ERIN” s.c. E. Jakubowski, A. Koperek oferty wynika, iż w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał tylko jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia ul. Częstochowskiej w Kielcach, linia kablowa YAKY 4x35 – 950 mb - wykonana w 2008r.

  Oświetlenie ul. Tektonicznej i Fałdowej w Kielcach o długości 1220 mb. było zrealizowane w okresie od 25.10.2004r do 30.11.2004r. czyli w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Z powyższego wynika, że Wykonawca nie spełnił wymaganego przez Zamawiającego warunku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  Data wprowadzenia: 2011-05-17 0854
  Data upublicznienia: 2011-05-17
  Art. czytany: 3825 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn