(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Wyjaśnienie do SIWZ do zadania nr 9/2011

  Bliżyn, dnia 12 października 2011 roku
  FNB.3051.4.2011

  Oferenci

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  1/ Oferent zwrócił się o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonego przez Zamawiającego wyjaśnienia do SIWZ o następującej treści:
  „Planowana kwota długu bez zadłużenia na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 ppkt 2 na koniec 2011 roku wyniesie 2.413.370zł przy zakładanym długu na 30.12.2011r.określonym w prognozie w wysokości 13.822.972zł. Jest to kwota planowana a faktyczne zadłużenie ulegnie zmniejszeniu, a tym samym kwota długu w latach następnych będzie ulegać zmianom.”
  Odpowiedź zamawiającego: Powyższego stwierdzenia użyto ponieważ wieloletnia prognoza finansowa ulega zmianom w ciągu roku budżetowego przede wszystkim przy realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytów oraz przy współfinansowaniu ze środków unijnych.


  2/ Oferent zwrócił się o udzielenie informacji, w jaki sposób wyliczono planowaną kwotę długu bez zadłużenia na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 ppkt 2, na koniec 2011 roku w kwocie 2.413.370zł?.
  Odpowiedź zamawiającego: Przy wyliczaniu planowanej kwoty długu na koniec roku 2011 podane zostały wartości kredytów dotyczących zadań realizowanych w całości przez gminę na co składa się: zadłużenie jakie pozostanie na koniec roku z dotychczas zaciągniętych kredytów w okresie 2009-2010 roku – 320.000zł, z obligacji komunalnych 1.300.000zł, z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym – 477.100zł oraz części kredytu będącego przedmiotem przetargu – 316.270zł.
  W podanej informacyjnie kwocie 2.413.370zl nie uwzględniono kredytów zaciąganych przez gminę na udział własny na zadania dofinansowywane ze środków zewnętrznych.
  3/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy wobec braku opinii RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem przetargu, Zamawiający dopuszcza zapis w umowie dotyczący uruchomienia środków. „ Uruchomienie środków nastąpi po przedłożeniu jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu”.
  Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zapis w § 1 pkt 8 umowy:
  „8. Uruchomienie środków nastąpi po przedłożeniu pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu”.


  Data wprowadzenia: 2011-10-12 1013
  Data upublicznienia: 2011-10-12
  Art. czytany: 3658 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn