(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Ogłoszenie o zmianie SIWZ zamówienia na zadanie nr 11/2011

  Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku

  Ogłoszenie o zmianie SIWZ zamówienia na zadanie nr 11/2011

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Nazwa zamówienia:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku

  1. W rozdziale drugim w pkt 2.2 odnośnik nawierzchnia placu zabaw otrzymuje brzmienie:
  – nawierzchnia OCOCOLOR®lub równoważna o właściwościach i technologii układania określonej
  w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ).

  2. Na koniec rozdziału drugiego dopisuje się poniższy tekst:
  Uwaga:
  Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń, to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o podobnych nie gorszych parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych.

  3. W rozdziale 4, pkt 1 podpunkt 1), ust.b otrzymuje brzmienie:
  „posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlane polegające, na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości, co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda z robót oraz wykonali i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegające na budowie placu zabaw z nawierzchnią wiórową
  o wartości co najmniej 120 000,00 złotych każda z robót budowlanych;”

  4. W rozdziale 4, pkt 1 podpunkt 1), ust.c2 otrzymuje brzmienie:
  „przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i placu zabaw z nawierzchnią wiórową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;”


  (-) Wójt Gminy Bliżyn


  Data wprowadzenia: 2011-11-10 1022
  Data upublicznienia: 2011-11-10
  Art. czytany: 3778 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn