(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Zapytanie cenowe poniżej 14000 euro - świadczenie obsługi prawnej gminy Bliżyn i jednostek podporządkowanych gminie.

  Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie obsługi prawnej gminy Bliżyn i jednostek podporządkowanych gminie.

  1.Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

  2.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a, 26 – 120 Bliżyn w terminie do dnia 15 grudnia 2011r. do godz. 1500 .

  3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 roku o godz. 1000 .

  4.Forma świadczenia usługi: umowa-zlecenia z radcą prawnym lub Kancelarią prawną.

  5.Wymagania niezbędne:
  - udokumentowany wpis na listę radców prawnych,
  - udokumentowane 3 letnie lub dłuższe doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.

  6.Zakres zlecenia:
  1)opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,
  2)opiniowanie zawieranych umów i porozumień,
  3)opiniowanie wydawanych decyzji i postanowień oraz zawieranych ugód,
  4)sporządzanie opinii prawnej w zakresie spraw wynikających z bieżącej pracy urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,
  5)udzielanie wyjaśnień i instruktażu pracownikom urzędu w zakresie stosowania przepisów prawa,
  6)informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie działalności gminy,
  7)informowanie wójta lub sekretarza o stwierdzonych uchyleniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
  8)opiniowanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w udzielanych zamówieniach publicznych,
  9)nadzór prawny nad egzekucją należności gminy,
  10)udział w sesjach rady gminy,
  11)reprezentowanie organów gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi.
  7.Warunki zlecenia:
  1) doradztwo prawne udzielane będzie w siedzibie urzędu w każdą środę w godz. od 900 do 1530 .
  2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany ustalonego dnia za zgodą zleceniodawcy,
  3) udział w sesjach lub postępowaniu sądowym nie powoduje obniżenia wymiaru doradztwa, o którym mowa w pkt 1,
  4) w sprawach pilnych ustala się możliwość konsultacji telefonicznej,
  5) koszt niezbędnych opłat i wpisów sądowych będzie ponosił zleceniodawca,
  6) w przypadku zasądzenia w postępowaniu sądowym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz zleceniodawcy, kwota zostanie wypłacona zleceniobiorcy po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika.

  8.Treść oferty:
  1) nazwa i adres zleceniobiorcy
  2) NIP
  3) REGON
  4) numer rachunku bankowego
  5) oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia
  6) dokumenty potwierdzające wymagania niezbędne
  7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  8) cena usługi: cena netto + obowiązujący VAT.

  9.Osoba uprawniona do kontaktu:
  Barbara Stachera – Sekretarz Gminy
  tel. (41) 25-41-800 w godz. 900 – 1400 .

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2011-11-24 1208
  Data upublicznienia: 2011-11-24
  Art. czytany: 5049 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn