(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie 11/2011

  Budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku

  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku”, ponieważ wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  Uzasadnienie.

  W momencie rozpoczęcia postępowania przetargowego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku” (tj. 24.10.2011r.) w budżecie gminy były zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.
  Jednak w trakcie trwania prac nad budżetem Gminy na 2012 rok, planowana do realizacji inwestycja nie mogła zostać umieszczona w zadaniach na rok 2012,
  z powodu braku możliwości zrównoważenia budżetu gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  W chwili obecnej Gmina nie jest w stanie zaciągać nowych zobowiązań, powzięcie działań
  w tym kierunku powodowałyby naruszenie dyscypliny finansów, co nie leży w interesie publicznym, dlatego też nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych na realizację powyżej wymienionej inwestycji.
  W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie postępowania w trybie przepisu artykułu 93 ust.1 pkt. 6 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

  (-) Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2012-02-22 1320
  Data upublicznienia: 2012-02-22
  Art. czytany: 4902 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Pogodziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn