(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
 • Ogłoszenia
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1286ha oznaczonej jako działka nr 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów gmina Bliżyn

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wójt Gminy Bliżyn

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1286ha oznaczonej jako działka nr 1758/4 położonej w obrębie wsi Ubyszów gmina Bliżyn województwo świętokrzyskie zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym.


  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1.Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 1758/4 o pow. 0,1286ha, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, murowanym, niepodpiwniczonym dobudowanym do części mieszkalnej. Powierzchnia zabudowy 268m2, powierzchnia użytkowa 404,3m2, kubatura budynku 1795,6m3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą Nr 11971.
  2.Cena wywoławcza nieruchomości – 540.000,00zł. w tym:
  • cena gruntu – 59.000,00zł.
  • cena budynku – 348.000,00zł.
  • poniesione nakłady przez najemcę lokalu użytkowego – 133.000,00zł.
  3.Wyżej opisana nieruchomość zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne lub działalność usługową nieuciążliwą z dopuszczeniem przebudowy, modernizacji i adaptacji do wyznaczonych funkcji.
  4.Pomieszczenia na piętrze budynku o powierzchni użytkowej 76,0m2 wykorzystywane są jako lokal mieszkalny przez najemcę na zasadzie umowy najmu.
  5.Pomieszczenia na parterze budynku o powierzchni użytkowej 199,7m2 pełniące funkcję lokalu użytkowego pozostają w użytkowaniu najemcy na podstawie umowy najmu na czas określony.
  6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. kwoty 27.000,00zł przelewem na rachunek bankowy nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 BS O/Bliżyn w terminie do dnia 21 maja 2013r do godz.15,00. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy przeniesienia własności.
  7.Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2013r. o godz. 10,00 w lokalu Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a sala nr 15a. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.
  8.W przypadku wygrania przetargu przez najemcę lokalu użytkowego, cena sprzedaży zostanie pomniejszona o wartość poniesionych nakładów.
  9.Wójt Gminy Bliżyn zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bliżynie pok.9 lub pod tel.412541172, 412541104 wew. 40.


  Data wprowadzenia: 2013-03-20 1129
  Data upublicznienia: 2013-03-20
  Art. czytany: 2326 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn