(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 122/2021 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja nr 121/2021 - Radny Szymon Mastalerz
» Interpelacje nr 119-120/2021 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacje nr 117-118/2021 - Radny Krzysztof Jurek
» Sesja XXII Rady Gminy Bliżyn 1 marca 2021 r. - imienny wykaz głosowań
 • Ogłoszenia
 • Zaproszenie od udziału w pracach komisji konkursowej

  Wójt Gminy Bliżyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na 2013 r. Zaproszenie wynika z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  I. Informacje ogólne
  1. Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie Wójt Gminy Bliżyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww ustawy na 2013 r.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  II. Zadania komisji konkursowej
  1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bliżyn, który podejmuje ostateczną decyzję
  o wyborze oferty i podziale środków.
  2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów poszczególnych członków komisji.
  III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria :
  1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie art. 15 ust. 2f ustawy,
  2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  3) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy.
  IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów
  1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79 a., 26-120 Bliżyn
  2. Termin składania zgłoszeń: do 12 kwietnia 2013 r - do godz. 15.00

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2013-03-28 0930
  Data upublicznienia: 2013-03-28
  Art. czytany: 1973 razy

  » Formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji - rozmiar: 20171 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn