A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn
» Deklaracja dostępności
» Interpelacja Nr 113/2020 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja Nr 112/2020 - Radna Monika Gruszczyńska
» Interpelacja Nr 111/2020 - Radny Sławomir Młodawski
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Kucębów.

  Na podstawie art.27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 518.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.),. Uchwały Nr XXX/188/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz Uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
  Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek:
  1. Nr 386/1 o pow. 0,1800ha
  2. Nr 388/1 o pow.0,1100ha
  stanowiących własność Gminy Bliżyn dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00024322/9. Przedmiotowe nieruchomości są działkami budowlanymi, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
  Dla terenu położenia działek brak jest opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Cena wywoławcza:
  1. Działka nr 388/1 - 24.400,00zł. /słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych/.
  2. Działka nr 386/1 - 35.500,00zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych/.
  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 roku /czwartek/ o godzinie 10,00 dla działki 388/1, o godzinie 10,30 dla działki 386/1 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 14.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
  Dla działki nr 388/1 - 2440,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  Dla działki nr 386/1 – 3550,00zł /10% ceny wywoławczej/
  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn lub kasie tut. Urzędu, w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku / poniedziałek/ do godziny 15,00.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
  Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.


  Data wprowadzenia: 2014-07-10 1305
  Data upublicznienia: 2014-07-10
  Art. czytany: 2109 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn