(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚROD POZOSTAŁYCH OFERT zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Na zadanie nr 4/12014

  Bliżyn, dnia 08.08.2014r.
  ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Bliżyn
  Ul. Kościuszki 79 A
  26-120 Bliżyn

  ZD.271.4.9.2014
  Do wszystkich wykonawców
  postępowania nr ZD.271.4.2014
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2014 „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze”
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  SPOŚROD POZOSTAŁYCH OFERT
  zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
  W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na zadanie nr 4/2014 „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze”, znak ZD.271.4.2014, realizowanego na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informujemy, iż Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go stycznia 32, 27-200 Starachowice, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, odstąpił od podpisania umowy .
  Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Na drugim miejscu w kolejności według punktacji przyznanej na podstawie kryterium oceny ofert uplasowała się oferta nr 4. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna (następca prawny firmy DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna).
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie nr 4/2014 „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze”, została wybrana niżej wymieniona oferta:
  oferta nr 4. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna (następca prawny firmy DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna)
  Cena ofertowa brutto: 476.518,61 zł
  Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 10 dni – na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1
  Uzasadnienie
  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze”, wpłynęło skutecznie 7 ofert. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na w/w zadanie, pismem z dnia 05.08.2014 znak: L.dz.432/PRD/A/2014 odstąpiła od podpisania umowy. Zgodnie z art. 94.ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna (DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna następca prawny firmy). Pismem z dnia 07.08.2014 znak: PRD/18/08/1014 Firma DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul .Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna wyraziła gotowość podpisania umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została określona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.


  Data wprowadzenia: 2014-08-18 0810
  Data upublicznienia: 2014-11-03
  Zatwierdził: Renata Ślęzak
  Art. czytany: 4050 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn