A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy VI kadencji 2010-2014
 • P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 31 lipca 2014r. w Urzędzie Gminy Bliżyn

  P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2014
  z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 31 lipca 2014r.
  w Urzędzie Gminy Bliżyn
  ___________________________________________________________________________

  Na ogólny stan 15 radnych na sesji było obecnych 14 radnych (nieobecna Halina Fidor).
  W obradach sesji ponadto uczestniczyli:
  1) Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn
  2) Barbara Stachera – Sekretarz Gminy
  3) Maria Pisarek – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych
  4) Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:
  1.Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania
  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii
  elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej,
  b)zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Bliżyn ze Związku Międzygminnego
  pod nazwą „Utylizator”.
  3.Zamknięcie obrad sesji.

  Przebieg obrad sesji:
  Ad.1.
  Trzydziestą dziewiątą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jerzy Rams – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.
  Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością rozpatrzenia
  i podjęcia uchwał w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Bliżyn ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Przewodniczący Rady po przywitaniu wszystkich obecnych stwierdził kworum informując,
  że na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych, w związku z czym uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne.
  Następnie odczytał projekt porządku obrad sesji, do którego nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.
  Radni jednogłośnie ( 14 głosów za) przyjęli porządek obrad sesji.
  Ad.2a)
  Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy.
  Stanowisko ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady przedstawił Tomasz Pela. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXIX/263/2014 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania
  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

  Ad.2b)
  Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zmieniającą uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Bliżyn ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” odczytała Barbara Stachera – Sekretarz Gminy.
  Stanowisko ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady przedstawił Tomasz Pela.
  Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Radni jednogłośnie (14 głosów za) podjęli Uchwałę Nr XXXIX/264/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Bliżyn ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Ad.3.
  Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1410.
  Trzydziestą dziewiątą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jerzy Rams – przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za udział.

  Protokólant

  Maria Pisarek


  Data wprowadzenia: 2014-08-21 0934
  Data upublicznienia: 2014-08-21
  Art. czytany: 1598 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn