(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • Odpowiedzi na pytania - dotyczy zamówienia nr 5/2014

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2014/2015

  Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust.2 Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2014/2015”
  1. Pozycja IX opis sposobu obliczenia ceny: Podane jest cytuję: Cenę oferty stanowić będzie suma ceny zimowego utrzymania dróg, ceny zimowego utrzymania parkingów oraz ceny za wywóz nadmiaru śniegu w ciągu czterech sezonów zimowych. Pytanie: Przetarg jest ogłoszony na 1 sezon zimowy a cenę oferty mamy skalkulować na cztery sezony zimowe?
  Odpowiedź: W SIWZ omyłkowo wpisano opis sposobu jako sumę zimowego utrzymania w ciągu czterech sezonów. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienił treść SIWZ precyzując zapis dotyczący sposobu obliczenia ceny, który otrzymał brzmienie: „Cenę oferty stanowić będzie suma ceny zimowego utrzymania dróg, ceny zimowego utrzymania parkingów oraz ceny za wywóz nadmiaru śniegu w ciągu jednego sezonu zimowego”.
  2. Brak wyjaśnień co do oznaczeń w sporządzeniu kosztorysu oferty w SIWZ: Cdc, Cdb, CD, CPC, Cpb, CP, CW, CO, cjdc, cjcp, cjbd, cjbp, Dc, Db.
  Odpowiedź: Objaśnienia powyższych skrótów znajdują się w kolumnie nr 2 arkusza stanowiącego załącznik do oferty wykonania. Wskazane skróty oznaczają odpowiednio: Cdc – cena utrzymania dróg w akcji czynnej, CDb – cena utrzymania dróg w akcji biernej, CD – cena utrzymania dróg, Cpc – cena utrzymania parkingów w akcji czynnej, Cpb – cena utrzymania parkingów w akcji biernej, CP – cena utrzymania parkingów, CW – cena wywozu śniegu, CO – cena oferty, cjdc – cena jednostkowa utrzymania dróg w akcji czynnej, cjcp – cena jednostkowa utrzymania parkingów w akcji czynnej, cjbd – cena jednostkowa utrzymania dróg w akcji biernej, cjbp – cena jednostkowa utrzymania parkingów w akcji biernej, Dc – ilość dni akcji czynnej, Db – ilość dni akcji biernej.
  3. Pozycja nr 11 tabeli kosztorysu ofertowego brzmi: Wartość w jednym sezonie [w zł] [11]=[9]x[10] lub [11]=[9]. Pytanie: Jak mamy rozumieć w/w zapis słowo LUB określa dwuznacznie czy w jednej pozycji poziomej kosztorysu mamy prawo wyboru Sumy podanych wyżej kolumn. Suma kolumny 11=9x10 da inną cenę niż kolumna 11 oznaczona 11=9
  Odpowiedź: Wartość w jednym sezonie [w zł] [11]=[9]x[10] odnosi się do wierszy gdzie kolumny 9 i 10 są aktywne czyli wartość dla akcji czynnej i wywozu śniegu lub dla akcji biernej pomnożona przez kolumnę 10 ilość dni w jednym sezonie, dotyczy dróg i parkingów. Wartość w jednym sezonie [w zł] [11]=[9] odnosi się do wiersza gdzie kolumna 10 jest nieaktywna czyli dotyczy wywozu śniegu.


  Data wprowadzenia: 2014-10-06 1030
  Data upublicznienia: 2014-10-06
  Art. czytany: 3373 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn