(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI SPORTOWE
» STYPENDIA SPORTOWE
» Dofinansowania z ARIMR
» WÓJTA GMINY BLIŻYN z dnia 17 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok
» P r o t o k ó ł Nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 1 marca 2021r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
 • Ogłoszenia
 • Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  Od 1 kwietnia br. w Bliżynie na terenie byłego zakładu Polifarb zaczyna funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt będzie czynny dwa dni w tygodniu, w każdą środę w godz. 12 - 17, i soboty w godz. 8 – 13. Możliwość oddawania odpadów do PSZK-u poza terminami odbioru odpadów określonymi w harmonogramie, pozwoli mieszkańcom na bieżąco pozbywać się konkretnych frakcji odpadów, bez potrzeby magazynowania i przetrzymywania na swojej posesji do terminu mobilnej zbiórki tych odpadów. Do PSZOK-u przyjmowane będą odpady komunalne posegregowane, powstające na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, dostarczane przez właścicieli nieruchomości z gminy Bliżyn. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązany jest do poinformowania z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania pracownikowi obsługującemu punkt dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Bliżyn za bieżący okres rozliczeniowy. Dowóz odpadów do PSZOK-u mieszkaniec organizuje sobie sam we własnym zakresie. Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy mogą w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
  - plastik (butelki po napojach typu PET, opakowanie z tworzyw sztucznych po serkach, jogurtach, śmietanie, płynach do prania, płynach do płukania, szamponach, plastikowe torebki i reklamówki, folie opakowaniowe itp.) ,
  - szkło (szklane butelki i słoiki po produktach spożywczych - białe i kolorowe bez wszelkiego rodzaju nakrętek, zakrętek, korków, zacisków, kapsli, itp.),
  - papier (gazety, czasopisma, papier biurowy, zeszyty, torebki papierowe, kartonowe i tekturowe pudełka, książki w miękkich oprawach itp.),
  - metal (złom),
  - odpady rozbiórkowe i poremontowe (opakowania po farbach, klejach, tynkach, folie budowlane, materiały izolacyjne tj. steropian, wełna, papa, odpady z karton- gipsu, listy, płytki ceramiczne, niezanieczyszczony gruz betonowy i ceglany,
  - odpady wielogabarytowe (wszelkiego rodzaju meble, wykładziny, dywany, zużyte opony o średnicy do 125 cm, stare pralki, lodówki),
  - sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory, komputery, drukarki, kosiarki, pilarki elektryczne itp.)
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - przeterminowane leki i chemikalia,
  - popiół,
  - odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z nieruchomości nie posiadających przydomowego kompostownika).
  Ww. rodzaje odpadów przyjmowane są bez limitów ilościowych. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po Punkcie.
  W punkcie nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe i inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej przez mieszkańców gminy działalności gospodarczej w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
  Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym! Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej!
  Wszelkich dodatkowych informacji o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można uzyskać od pracownika obsługującego PSZOK lub telefonując do Urzędu Gminy Bliżyn pod numerem telefonu 41 2541 104 w. 39.

  Wójt Gminy
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1314
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 1873 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Pogodziński
  Rejestr zmian:
  2015-03-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Michał Pogodziński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Michał Pogodziński
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn