A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn dotyczące wyborów Prezydenta RP
» Giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa
» Informacja o wynikach - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa budżetu ...'
» Zbiorcze zestawienie ofert - zadanie 'Kompleksowa obsługa bankowa ...'
» Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego ...
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ': 11
1  U c h w a ł a Nr XXII/186/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok....
2005-05-05 1122 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
2  U c h w a ł a Nr XXII/187/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn....
2005-05-05 1130 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
3  U c h w a ł a Nr XXII/188/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla związku międzygminnego „UTYLIZATOR”...
2005-05-05 1134 Czytano:1231 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXII/189/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z...
2005-05-05 1213 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXII/190/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ....
2005-05-05 1223 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XXII/191/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
zmieniająca uchwałę Nr XX/182/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 17 luty 2005 roku w sprawie utworz...
2005-05-05 1206 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
7  U c h w a ł a Nr XXII/192/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia warunków prac...
2005-05-05 1117 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A Nr XXII/193/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracownik...
2005-05-05 1240 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
9  U c h w a ł a Nr XXII/194/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie nabycia na rzecz Gminy konstrukcji mostu kolejowego na rzece Kamiennej w Bliżynie....
2005-05-05 1151 Czytano:1272 razy » Przeczytaj artykuł
10  U c h w a ł a Nr XXII/195/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie....
2005-05-05 1200 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
11  U c h w a ł a Nr XXII/196/05 Rady Gminy w Bliżynie - 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie określania ogólnych zasad realizacji budowy wodociągu na terenie gminy Bliżyn....
2005-05-05 1156 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
» w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bliżyn.
» w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla związku międzygminnego „UTYLIZATOR”.
» w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 .
» zmieniająca uchwałę Nr XX/182/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 17 luty 2005 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty.
» w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
» w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bliżyn.
» w sprawie nabycia na rzecz Gminy konstrukcji mostu kolejowego na rzece Kamiennej w Bliżynie.
» w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn