A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » rejestr zmian
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Środowisko
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Rejestry
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.
» Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół
» Informacja o dniu wolnym
» Ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w obrębie wsi Wojtyniów
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
2017-05-25
1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Kategoria: Zarządzenia - rok 2017
Wykonał: Grzegorz Patura
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Kategoria: Zarządzenia - rok 2017
Wykonał: Grzegorz Patura
3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Kategoria: Zarządzenia - rok 2017
Wykonał: Grzegorz Patura
4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Kategoria: Zarządzenia - rok 2017
Wykonał: Grzegorz Patura
5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 24.05.2017 r.
Kategoria: Ogłoszenia
Wykonał: Michał Pogodziński
2017-05-24
6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Polityki, strategie, plany lub programy
Kategoria: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wykonał: Michał Pogodziński
7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Spis Kart Informacyjnych - rejestr zbiorczy
Kategoria: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wykonał: Michał Pogodziński
8. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika
Tytuł: Spis Kart Informacyjnych - rejestr zbiorczy
Kategoria: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wykonał: Michał Pogodziński
9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Polityki, strategie, plany lub programy
Kategoria: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Wykonał: Michał Pogodziński
10. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Kategoria: Uchwały z sesji nr XLI/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
2017-05-19
11. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Kategoria: Uchwały z sesji nr XLI/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
13. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
14. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
15. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
16. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
17. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca uchwałę Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
18. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
19. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
20. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie wystąpienia Gminy Bliżyn ze Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Utylizator”
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
21. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bliżyn.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
22. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2014 r.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXVI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
23. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXV/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
24. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: zmieniajaca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXV/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
25. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Kategoria: Uchwały z sesji nr XXXV/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
Wykonał: Grzegorz Patura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie
czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dowody osobiste
godz. przyjęć interesantów
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn