A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji IV 2002-2006 » Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
» Projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku': 7
1  Uchwała Nr XXIV/199/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...
2005-07-01 1418 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXIV/200/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie...
2005-07-01 1415 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gmin...
2005-07-01 1202 Czytano:1124 razy » Przeczytaj artykuł
4  U c h w a ł a Nr XXIV/202/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Bliżyn....
2005-07-01 1111 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
5  U c h w a ł a Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata ora...
2005-07-01 1120 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
6  U c h w a ł a Nr XXIV/204/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 2 w Sołtykowie – obręb Płaczków, gm....
2005-07-01 1117 Czytano:1056 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXIV/205/05 Rady Gminy w Bliżynie - 24 czerwca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 ....
2005-07-01 1522 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr XI/03 z dnia 15.12.2003 r.
Uchwały z sesji nr XII/04 z dnia 6.02.2004 r.
Uchwały z sesji nr XIII/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XIV/04 z dnia 12 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XV/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVI/04 z dnia 2 września 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVII/04 z dnia 27 pażdziernika 2004 r.
Uchwały z sesji nr XVIII/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIX/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Uchwały z sesji nr XX/05 z dnia 17.02.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXI/05 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwały z sesji nr XXII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwały z sesji nadzwyczajnej nr XXIII/05 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIV/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku
Uchwały z sesji nr XXV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVI/05 z dnia 26 października 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.
Uchwały z sesji nr XXIX/06 z dnia 6 lutego 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXX/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/06 z dnia 19 lipca 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/06 z dnia 15 września 2006 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/06 z dnia 25 października 2006 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
» sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
» w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn.
» w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Bliżyn.
» w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu.
» w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 2 w Sołtykowie – obręb Płaczków, gm.Bliżyn.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 .
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn