A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Gminy kadencji VII 2014-2018 » Uchwały z sesji nr XXX/18 z dnia 27 marca 2018r.
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 roku
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» P r o t o k ó ł Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019r. w świetlicy OSP w Bliżynie
» Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały z sesji nr XXX/18 z dnia 27 marca 2018r.': 17
1  UCHWAŁA NR XXX/219/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za ...
2018-04-04 1011 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXX/220/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w s...
2018-04-04 0942 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXX/221/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru...
2018-04-04 1005 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXX/222/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób b...
2018-04-04 1020 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXX/223/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2035...
2018-03-30 0847 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXX/224/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-04-04 1008 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXX/225/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie emisji obligacji...
2018-03-30 0854 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2018-03-30 0815 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXX/227/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...
2018-04-04 0945 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXX/228/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ter...
2018-04-04 0955 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXX/229/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-04-04 0953 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXX/230/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na...
2018-04-04 1001 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXX/231/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu...
2018-04-04 0948 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXX/232/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie...
2018-04-04 1032 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXX/233/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby r...
2018-03-28 1426 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXX/234/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz ...
2018-03-28 1428 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXX/235/2018 RADY GMINY BLIŻYN - 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ...
2018-04-04 0958 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały z sesji nr I/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku
Uchwały z sesji nr II/14 z dnia 17 grudnia 2014 rokIu
Uchwały z sesji nr III/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku
Uchwały z sesji nr IV/15 z dnia 25 marca 2015 roku
Uchwały z sesji nr V/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
Uchwały z sesji nr VI/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku
Uchwały z sesji nr VII/15 z dnia 03 września 2015 roku
Uchwały z sesji nr VIII/15 z dnia 21 września 2015 roku
Uchwały z sesji nr IX/15 z dnia 29 października 2015 roku
Uchwały z sesji nr X/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku
Uchwały z sesji nr XI/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XII/16 z dnia 29 lutego 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIII/16 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIV/16 z dnia 25 maja 2016 roku
Uchwały z sesji nr XV/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVI/16 z dnia 8 września 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVII/16 z dnia 6 października 2016 roku
Uchwały z sesji nr XVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku
Uchwały z sesji nr XIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
Uchwały z sesji nr XX/17 z dnia 15 lutego 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXI/17 z dnia 29 marca 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXII/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku
Uchwały z sesji nr XXIII/17 z dnia 25 sierpnia 2017r.
Uchwały z sesji nr XXIV/17 z dnia 8 września 2017r.
Uchwały z sesji nr XXV/17 z dnia 6 października 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVI/17 z dnia 24 listopada 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVII/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
Uchwały z sesji nr XXVIII/18 z dnia 15 stycznia 2018r.
Uchwały z sesji nr XXIX/18 z dnia 5 lutego 2018r.
Uchwały z sesji nr XXX/18 z dnia 27 marca 2018r.
Uchwały z sesji nr XXXI/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.
Uchwały z sesji nr XXXII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXIII/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXIV/18 z dnia 14 września 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXV/18 z dnia 26 października 2018 r.
Uchwały z sesji nr XXXVI/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar.
» w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
» w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
» w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
» w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2035
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» w sprawie emisji obligacji
» w sprawie udzielenia pomocy finansowej
» w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
» zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn