A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji 26 kwietnia 2018 r.
» Ogłoszenie o możliwości zakupu okien z demontażu - zmiana ogłoszenia
» Ograniczenie w czasie pracy - Dowody Osobiste
» Ogłoszenie o konkursie 'organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży...'
» Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Gminy': 2
Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2013
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 25 marca 2013r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bliżyn.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.1.Dokumentacja tworząca akta spraw dotyczących nowoutworzonych komórek organizacyjnych i stanowisk w zakresie znaku sprawy w 2013r. nie ulega zmianie.
2.Oznaczenie utworzonych komórek organizacyjnych stanowiące element znaku sprawy będzie miało zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.
§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z późn. zm.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.


Data wprowadzenia: 2013-07-24 1257
Data upublicznienia:
Art. czytany: 13074 razy

» Regulamin organizacyjny urzędu - rozmiar: 8022501 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski

Numer rachunku bankowego, który należy umieszczać na wezwaniu do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
POLUPLPR PL 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w BliżynieData wprowadzenia: 2007-07-09 0948
Data upublicznienia:
Art. czytany: 52009 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn