A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Sekretarz Gminy
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Interpelacja Nr 34/2019 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja Nr 33/2019 - Radny Szymon Mastalerz
Ilość wiadomości z działu 'Sekretarz Gminy': 1
1 Michał Jędrys (Sekretarz Gminy)
Tel:  41 2541 800 » Więcej informacji
Zakres działania Sekretarza Gminy

Do zakresu działania Sekretarza Gminy należą sprawy:
1) kierowanie w imieniu Wójta pracą urzędu.
2) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta
3) nadzorowanie działalności Referatu Organizacyjno-Społecznego.
4) nadzoru merytorycznego nad przygotowywanymi w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu projektami uchwał kierowanymi pod obrady Rady.
5) opracowywanie projektów aktów ustrojowych urzędu oraz uaktualnia ich w miarę potrzeby.
6) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców.

7) potwierdzenie wiarygodności złożonych podpisów.
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami.
9) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz zatrudnienia w urzędzie.
10) nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków składanych przez obywateli.
11) dbania o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
12) nadzorowanie czasu pracy pracowników urzędu.
13) organizowanie i uczestniczenie w kontroli wewnętrznej.
14) koordynowanie działań urzędu dotyczących wyborów, referendów i spisów.
15) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych urzędu w realizacji zadań wymagających takiego współdziałania.
16) nadzoru nad przestrzeganiem w urzędzie Statutu Gminy, Regulaminów, Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
17) dbania o przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy.
18) nadzorowania kompletowania dokumentacji z prac Rady i Wójta.
20) wykonywania obowiązków w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta.
21) współpracowania z Radą i jej komisjami.
22) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia


Data wprowadzenia: 2013-07-24 1336
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2731 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Sekretarza Gminy
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn