A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu dz. 1758/4 Ubyszów
» Uchwały RIO w sprawach budżetowych - na rok 2019
» N F O R M A C J A O W Y N I K A C H P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N E G O NA Z A D A N I E N R 5/2018
» Informacja o złożonych ofertach na zadanie 5/2018
» P r o t o k ó ł Nr I/2018 z I sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018r.
Ilość wiadomości z działu 'Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO': 1
1 Maciej Janus (referent ds gospodarki gruntami i rolnictwa)
Tel:  41 2541104 » Więcej informacji
2 Katarzyna Cichocka (Kierownik referatu wykonujący zadania ds. zagospodarowania przestrzennego)
Tel:   25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
3 Michał Pogodziński (stanowisko ds. ochrony środowiska -OS)
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
4 Renata Ślęzak (stanowisko ds. rozwoju i zarządu dróg gminy – ZD)
Tel:   25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
1  Zadania Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska
Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska należy:
...
2013-07-24 1307 Czytano:1628 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn