A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» Informacja o dniu wolnym - 21 czerwca 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - przetarg nieograniczony
» Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Ogłoszenie o wyborach do organów samorządu rolniczego
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 13
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. 'Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'

Data wprowadzenia: 2019-05-13 1116
Data upublicznienia:
Art. czytany: 28 razy

» Ogłoszenie - rozmiar: 163384 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Ogłoszenie o sesji 17 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 17 maja 2019r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok:
a/ wystąpienie Kierownika GOPS w Bliżynie,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o działalności straży pożarnej za 2018 rok:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2018:
a/ wystąpienie Dyrektora GOK w Bliżynie,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
c/ udzielenia pomocy finansowej,
d/ wyrażenia zgody na posadowienie kamienia polnego z tablicą pamiątkową,
e/ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
f/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bliżyn,
g/ wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Transmisja VI sesji Rady Gminy Bliżyn


Data wprowadzenia: 2019-05-09 0838
Data upublicznienia:
Art. czytany: 56 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych
2019-05-07 1439
Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV informuję, że...
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
2019-05-06 0958
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu...
Pozostałe wiadomości:
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
» Informacja o centralizacji VAT
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn