A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na koniec kadencji
» Obwieszczenie wójta Gminy Bliżyn o obwodach wyborczych
» Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
» Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 14
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Barbara Stachera
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń

Komisarz Wyborczy w Kielcach IV zwołuje pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibach komisji.

W załączeniu postanowienie


Data wprowadzenia: 2018-09-11 1320
Data upublicznienia:
Art. czytany: 93 razy

» Postanowienie - rozmiar: 204895 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Ogłoszenie o sesji 14 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 14 września 2018r. o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie „Zameczek” odbędzie się sesja Rady.
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na
ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2018r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018r.:
a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2018r.,
b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2018r.,
c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2018r.:
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
e/ dyskusja,
f/ przyjęcie informacji.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
c) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn,
d) udzielenia w 2018 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
10. Zatwierdzenie protokołu Nr 37/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Bliżyn w zakresie wydatków gminy na działalność straży pożarnych działających na terenie gminy za 2017 rok.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Łyjak


Data wprowadzenia: 2018-09-03 1044
Data upublicznienia:
Art. czytany: 83 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
2018-08-14 1201
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

W załączeniu rozporządzenie o wyborach wraz z kalendarzem wyborczym...
» Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018-08-07 0814
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac...
Pozostałe wiadomości:
» Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
» OGŁOSZENIE
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 7 maja 2018 r. - plan przestrzennego zagospodarowania Sołtyków - Pięty
» Niedogodności w funkcjonowaniu urzędu
» Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok - indywidualni odbiorcy
» Informacja o centralizacji VAT
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn