A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty - zakup i dostawa serwera
» Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 02.10.2017 'Budowa wiaty nad składowiskiem osadu'
» Projekt uchwały - konsultacje społeczne
» P r o t o k ó ł Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2017r. w Urzędzie Gminy Bliżyn.
» Ogłoszenie z dnia 02.10.2017 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Kucębów.
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 11
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (041) 2541104 2541172 2541243
Fax (041) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 8205 (stan na 30 czerwca 2017 r.)
E-mail » ugblizyn@wp.pl
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (041) 2541168
Fax: (041) 2541236
e-mail: wojt@blizyn.pl
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak
Tel: (041) 2541104 w. 36
Fax: (041) 2541236
e-mail: radagminy@blizyn.pl
Sekretarz Gminy Barbara Stachera
Tel: (041) 2541800
Fax: (041) 2541236
e-mail: sekretarz@blizyn.pl
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (041) 2541104 w. 34
Fax: (041) 2541236
e-mail: skarbnik@blizyn.pl

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
Zapytanie ofertowe - 'Budowa wiaty nad składowiskiem osadu'

Zapytanie ofertowe - 'Budowa wiaty nad składowiskiem osadu'
w załączeniu


Data wprowadzenia: 2017-10-02 0927
Data upublicznienia:
Art. czytany: 110 razy

» Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 711669 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 2 - wykaz osób - rozmiar: 616876 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 711699 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 4 - przedmiar robót - rozmiar: 112944 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 5 - dokumentacja projektowa - rozmiar: 24198579 bajtów
Typ pliku: application/zip
» Zapytanie ofertowe - rozmiar: 489668 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Ogłoszenie o sesji w dniu 6 października 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 6 października 2017r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIII i XXIV sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
6. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za miniony okres 2017 roku:
a/ wystąpienie Przewodniczącej Komisji,
b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2017r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn,
c/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2031,
d/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Łyjak


Data wprowadzenia: 2017-09-26 1412
Data upublicznienia:
Art. czytany: 83 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Zaproszenie - dla organizacji pozarządowych lub innych podmiotów dla zgłaszania kandydatów do prac w komisji
2017-08-21 0901
W załączeniu zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach...
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn o przystąpieniu do sporządzena miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-08-03 0851
dotyczy miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty...
Pozostałe wiadomości:
» Informacja o centralizacji VAT
» AKTUALNY Harmonogram odbioru odpadów na 2017 r.
» Oświadczenie Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn