A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Bliżyn
» Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 roku
» Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Gilów
» P r o t o k ó ł Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019r. w świetlicy OSP w Bliżynie
» Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 14 marca 2019 r.

  Ogłoszenie o sesji 14 marca 2019 r. o g. 13.00

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 14 marca 2019r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 rok:
  a/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2018 rok:
  a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2018.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
  gminy na 2019 rok.
  11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku.
  13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2019.
  14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022.
  15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ubyszów.
  16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw.
  17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn.
  19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bliżyn.
  20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn.
  21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
  23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bliżyn.
  24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Bliżyn.
  25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2019 rok.
  26. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  27. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

  Transmisja na żywo tutaj.


  Data wprowadzenia: 2019-03-01 1127
  Data upublicznienia: 2019-03-01
  Art. czytany: 351 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn