A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o sesji 27 grudnia 2019 r.
» Komunikat Prezesa Cechu Kominiarzy
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2020 r.
» Interpelacja nr 83/2019 - radny Szymon Mastalerz
» Interpelacja nr 82/2019 - radna Dorota Cukrowska i radny Wiesław Gregiel
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2018 - 2023
 • Ogłoszenie o sesji 25 czerwca 2019 r.

  Transmisja na żywo obrad sesji


  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2018:
  a/ wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Bliżynie,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  c/ dyskusja,
  d/ rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
  - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
  7. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2018 rok:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2018 rok.
  a/ przedstawienie raportu przez Wójta,
  b/ debata nad raportem,
  c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2018 rok i podjęcie uchwał:
  a/ sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego,
  b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok,
  c/ opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok,
  d/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2018 rok,
  e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
  f/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g/ dyskusja,
  h/ podjęcie uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
  - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035,
  b/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  c/ zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  e/ powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  f/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

  Przewodniczący Rady
  (-) Jacek Krzepkowski


  Data wprowadzenia: 2019-06-10 1423
  Data upublicznienia: 2019-06-10
  Art. czytany: 303 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  Rejestr zmian:
  2019-08-08
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2019-06-24
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Grzegorz Patura

  2019-06-10
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Grzegorz Patura
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn