A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Przetargi
 • Przetargi - Rok 2005
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację w 2005 roku - wspierani5 integracji dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

  Ogłoszenie

  o wynikach konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadania własnego Gminy w zakresie wspierania integracji dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi poprzez zorganizowanie i prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego  Zgodnie z zarządzeniem Nr 33/2005 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania „Zorganizowanie i prowadzenie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w szkole podstawowej w Sorbinie” do dnia 05 października2005 roku do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta – Towarzystwa Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką”, Sorbin 87 26-120 Bliżyn.

  Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego dokonała analizy formalnej oferty, w wyniku której stwierdziła, że oferta nie spełnia wymogów formalnych ze względu na:
  1. nieaktualny odpis z rejestru
  2. brak sprawozdania finansowego za ostatni rok
  3. brak zaparafowania stron oferty
  4. brak spisu załączników.

  W związku z powyższym Komisja odrzuciła ofertę. /nie rozpatrywała oferty pod względem merytorycznym.


  Data wprowadzenia: 2005-10-12 1435
  Data upublicznienia: 2005-10-12
  Art. czytany: 14999 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn