A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2006
 • Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku strażnicy OSP w Nowkach.

  Ogłoszenie o przetargu

  Wójt Gminy Bliżyn

  ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na najem lokalu użytkowego w budynku strażnicy OSP w Nowkach.


  Dane dotyczące lokalu oraz warunki przetargu:

  1. Dla nieruchomości oznaczonej w katastrze ewidencji na której zlokalizowany jest lokal użytkowy Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi KW 12555.

  2. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za lokal wynosi 221,10zł. słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy.

  3. Wyżej opisana nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest w terenach przeznaczonych pod handel i usługi. /sklep/

  4. Przeznaczony do wynajęcia lokal użytkowy o pow.51,78mkw składający się z dwóch pomieszczeń tj. pomieszczenia sprzedaży i pomieszczenia magazynowego stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu.

  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 40,00zł.słownie: czterdzieści złotych w kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 18 kwietnia 2006 r. godz.12.00. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  6.Pisemne oferty z podaniem: oferowanej wysokości czynszu, /minimalne postąpienie 10,00zł./ oświadczenia że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem ,,Najem lokalu użytkowego – przetarg” w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul.Kościuszki 79A pok. 1 – sekretariat do dnia 18 kwietnia 2006r do godz.15,00.

  7. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2006r.o godz.10,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A pok.9.

  8. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie ul.Kościuszki 79A pok.9 lub telefonicznie /041/ 2541172 w.40.

  9. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2006-03-22 1136
  Data upublicznienia: 2006-03-22
  Art. czytany: 2049 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn