A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
» Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bliżyn na lata 2019-2022
» Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2006
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  zadanie nr 17/2006

  Bliżyn, dnia 14.12.2006 r.
  OGŁOSZENIE

  Informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie nr 17/2006 na Udzielenie kredytu (CPV 66130000-0) inwestycyjnego w kwocie
  630.000,00 PLN (sześćset trzydzieści tysięcy) na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:.
  1/ „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Gilów-Bliżyn ” w kwocie 90.000 zł,
  2/ „Odbudowa zalewu bliżyńskiego w Bliżynie” w kwocie 100.000 zł,
  3/ „Zmiana konstrukcji dachu na budynku SP ZOZ w Bliżynie” w kwocie 250.000zł
  4/ „Budowa drogi powiatowej Szałas - Odrowąż” w kwocie 190.000zł
  odbytego w dniu 12.12.2006 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: nr 1  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
  Ul. Mickiewicza 8
  26-130 Suchedniów


  za cenę: 33.307,92 zł.

  Uzasadnienie wyboru oferty – z wyliczenia matematycznego


  Data wprowadzenia: 2006-12-14 0905
  Data upublicznienia: 2006-12-14
  Art. czytany: 3242 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn