A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie nr 54/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Zapytanie nr 53/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 52/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Interpelacja nr 51/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
» Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy V kadencji
 • Protokół Nr IV/2007 z sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się w dniu 22 lutego 2007r. w świetlicy OSP w Bliżynie.

  Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych /nieobecny radny Sylwester Janus/.
  Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
  1. Pan Dariusz Duda – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
  w Skarżysku-Kam.
  2. Pan Jan Herman – Kierownik Posterunku Policji w Bliżynie
  3. Pan Zenon Nowakowski – Kierownik BP ARIMR w Skarżysku-Kam.
  4. Pan Tomasz Rokita – Wójt Gminy Bliżyn
  5. Pan Mariusz Walachnia – Sekretarz Gminy Bliżyn
  6. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy
  7. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
  8. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG
  9. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady Gminy
  10. Pan Zdzisław Kuźdub – insp.ds.p.poż. UG
  11. Pani Anna Jaros-Urbaniak – Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie
  12. Pan Tomasz Durlik – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  13. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
  14. Pan Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie
  15. Pan Adam Młodawski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
  16. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik Skarżyski
  17. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

  2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady.

  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

  4. Wystąpienia zaproszonych gości.

  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

  6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2006 rok:
  a/ wystąpienie Powiatowego Komendanta Policji w Skarżysku-Kam. oraz Kierownika Posterunku w Bliżynie,
  b/ wystąpienie Wójta Gminy,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.

  7. Informacja o działalności straży pożarnej za 2006 rok:
  a/ wystąpienie Wójta gminy,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.

  8. Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok:
  a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  b/ przedstawienie autopoprawek Wójta,
  c/ opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
  d/ stanowisko Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji,
  e/ dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały,
  f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy,
  b/ zmiany Uchwały Nr XVI/136/04 z dnia 2 września 2004r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego,
  c/ przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  d/ wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy,
  e/ wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bliżyn w roku 2007,
  f/ ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze,
  g/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
  h/ wyłonienia członka Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam., ul.Szpitalna 1,
  i/ zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Bliżyn,
  j/ przyjęcia planów pracy Rady Gminy w Bliżynie oraz Komisji na 2007 rok.

  10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.

  11. Zamknięcie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2007-05-14 1000
  Data upublicznienia: 2007-05-14
  Art. czytany: 1563 razy

  » Protokół z sesji - rozmiar: 101649 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn