A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Ogłoszenia
 • Sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni 'SCH' w Bliżynie

  budynek sklepowy o pow. 64 m2

  Po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy Bliżyn umieszczamy na prośbę likwidatora Gminnej Spółdzielni w Bliżynie ogłoszenie następującej treści:

  Gminna Spółdzielnia 'Samopomoc Chłopska' w likwidacji, ul. Kościuszki 132, 26-120 Bliżyn, tel 041 2541 116, oferuje do sprzedaży w przetargu nieograniczonym, Budynek sklepowy o pow. użytkowej 64 m2, wraz z działką o pow. 1.234 m2 (nr ewidencyjny 1449 i 1444/2) położonej w Bliżynie, ul. Kościuszki 94A, księga wieczysta.
  Nieruchomość ta posiada podłączoną wodę, kanalizację lokalną oraz światło.
  Proponowana cena sprzedaży 30 000,- zł (trzydzieści tysięcy zł).
  Chętnych nabycia w/w nieruchomości prosimy o składanie ofert (potwierdzenie już złożonych) w Biurze Spółdzielni w dniach od wtorku do czwartku w godz. 800 - 1100 w terminie do dnia 26.05.2009 r.
  Po otrzymaniu ofert zostanie przeprowadzony przetarg w dniu 09.06.2009 r. o godz. 900 w Biurze Spółdzielni - przy przebiciu proponowanej ceny sprzedaży przez dwu nabywców o tej samej wysokości, prawo pierwokupu ma członek Gminnej Spółdzielni.
  Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty WADIUM w kwocie 5.000,- (pięć tysięcy zł) na konto Gminnej Spółdzielni :Samopomoc Chłopska' w likwidacji, w Bliżynie, w B.S. Suchedniów O/Bliżyn Nr 54 8520 0007 2002 0018 5101 0001 do dnia 04.06.2009 r. (liczy się wpłata do dnia) - dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Likwidator
  (-) Robert Płaneta


  Data wprowadzenia: 2009-05-05 0843
  Data upublicznienia: 2009-05-05
  Art. czytany: 2594 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn