A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
Uchwała Nr XXV/164/2009 Rady Gminy Bliżyn - w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w latach 2009-2013

Z dnia: 18 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728 ), uchwala się co następuje:

§1. Zatwierdza się projekt systemowy pn. „Zmień swoje życie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy Bliżyn.

§ 2. Z budżetu Gminy Bliżyn przeznacza się na realizację powyższego projektu kwotę 16 074,45 zł, co stanowi 10,5% alokacji na rok 2009 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 137 015,55 zł. Ogólna wartość projektu w roku 2009 wynosi 153 090,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska


Data wprowadzenia: 2009-06-26 1232
Data upublicznienia: 2009-06-26
Art. czytany: 731 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn