A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Ogłoszenia o sesjach
 • Ogłoszenia o sesji - kadencja 2014-2018
 • Ogłoszenie o sesji w dniu 29 października 2015 r.

  Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 29 października 2015r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

  Projekt porządku obrad przewiduje:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał
  podjętych na ostatnich sesjach.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
  6. Informacja o stanie sanitarno-higienicznym gminy za miniony okres 2015 r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za miniony okres 2015r.:
  a/ wystąpienie Przewodniczącej Komisji,
  b/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
  a/ wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  b/ wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c/ głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania,
  d/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2016-2019.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
  b/ uchwalenia Zmiany Nr 2 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn”,
  c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagórze 1” na obszarze gminy Bliżyn,

  d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn,
  e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża „Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie Gminy Bliżyn,
  f/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Bugaju,
  g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  h/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  j/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bliżyn.
  10. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.


  Data wprowadzenia: 2015-10-15 1019
  Data upublicznienia: 2015-10-15
  Art. czytany: 846 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn