(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
A» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
A» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
A» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
Ilość wiadomości z działu 'Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)': 0
1 Anna Rokita-Cel (stanowisko ds. kancelaryjno-sekretarskich (SK))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
2 Maria Pisarek (stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (OR))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
3 Iwona Solarz (stanowisko ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu (OZ))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
4 Anna Kowalik (stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (RG))
Tel:   25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
Dostępne kategorie
» Sekretarz Gminy
» Skarbnik Gminy
» Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
» Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
» Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
» Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
» Urząd Stanu Cywilnego (USC)
» Samodzielne Stanowiska
» Wykazy
» Kontrola zarządcza
» Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Dostępne archiwalne kategorie
» Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
» Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Sekretarz Gminy
A Skarbnik Gminy
A Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
A Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
A Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
A Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
A Urząd Stanu Cywilnego (USC)
A Samodzielne Stanowiska
A Wykazy
A Kontrola zarządcza
A Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
A Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
A Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn