(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Urząd Gminy
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A SPORT
A Informacje statystyczne
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI SPORTOWE
A» STYPENDIA SPORTOWE
A» Dofinansowania z ARIMR
A» WÓJTA GMINY BLIŻYN z dnia 17 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok
A» P r o t o k ó ł Nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 1 marca 2021r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
 • Ogłoszenia
 • Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie
  o wszczęciu postępowania

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
  Zawiadamiam

  że w dniu 7 kwietnia 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Karpackiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach inwestor, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Zabrze Tomasz Bartosiński pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-ego stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym”.
  Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce położonej w obrębie wsi Bliżyn oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów nr 526/9 stanowiącej własność inwestora.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia.
  Zawiadamiam, że stosownie do art. 41 kpa strony mają obowiązek zawiadomić tut. Organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
  Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko związaną z koniecznością opinii i ewentualnych uzgodnień, wyznaczam zgodnie z art. 36 § 1 kpa termin załatwienia sprawy 30 czerwca 2010r.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2010-04-23 1325
  Data upublicznienia: 2010-04-23
  Art. czytany: 3219 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn