A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2018
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Druki oświadczeń majątkowych
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2018': 89
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2018-01-25 1108 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego na 2018 rok dla jednostki budżetowej Urząd Gminy w Bliżynie...
2018-01-09 1515 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2018-01-09 1514 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 8 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Bliżyn dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 6...
2018-01-09 1512 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 8 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-01-12 0837 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 stycznia 2018 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku...
2018-02-02 1310 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 50.56.2016 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie w...
2018-01-16 1103 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-01-18 0824 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 stycznia 2018 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialneg...
2018-01-22 1506 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-02-05 1326 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupe...
2018-01-30 0948 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia celów i zadań dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy...
2018-02-02 1237 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-02-13 1254 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2018-02-13 1257 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-02-23 1053 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 27 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-03-02 1328 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 6 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-04-11 0845 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 15 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-03-27 1008 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 29 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-04-04 1513 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-04-11 1429 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 17 kwietnia 208 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizac...
2018-04-17 1301 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-04-25 1045 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody dla wybitnie uzdolnionych sp...
2018-04-24 1021 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-05-02 0833 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2018-04-26 1115 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bliżyn na lata 2018-2...
2018-05-07 0824 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-05-15 0812 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkurs...
2018-05-14 1310 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-05-17 1341 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 maja 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn 'Organizacj...
2018-05-15 1304 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2018-05-16 1215 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 16 maja 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bliżyn....
2018-05-17 1354 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 16 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz kandydatów do Komisji Wybor...
2018-05-18 1224 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 16 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych...
2018-05-18 1229 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie...
2018-05-21 0937 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-05-28 0902 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 30 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-06-06 0912 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 5 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów...
2018-06-06 1307 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-06-14 1021 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Imprezy Plenerowej 'Przystań Bliżyn 2018'...
2018-06-12 1137 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 12 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszy wianek...
2018-06-12 1448 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...
2018-06-14 1026 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 czerwca 2018 r.
w sprawie regulaminu udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gmin...
2018-06-18 1221 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 czerwca 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. 'Realizacj...
2018-06-18 1212 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-06-20 1140 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-07-03 1201 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 29 czerwca 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty...
2018-06-29 1457 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 10lipca 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-07-23 1332 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany w zasadach rachunkowości i planie kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i ni...
2018-07-23 1315 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2018-07-23 1318 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 20 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-07-23 1319 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 lipca 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych pn. Budowa infrastru...
2018-07-27 1356 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 27 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-08-02 1109 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-08-08 0830 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na najsmaczniejszą potrawę regionalną...
2018-08-08 0834 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 9 sierpnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-08-21 0852 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2018-08-17 1405 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie 0050.58.2018 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci...
2018-08-22 1344 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie 0050.59.2018 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie podjęcia prac planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn...
2018-08-22 1349 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-03 1212 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej...
2018-09-04 0945 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 4 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przest...
2018-09-06 1519 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 6 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-14 1208 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-17 1107 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 19 września 2018 r
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wybora...
2018-09-19 1142 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 21 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-24 1451 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 25 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bliżyn do prowadzenia czynności związanych ze sp...
2018-10-03 0956 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 26 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-10-03 0957 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 2 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-10-09 0844 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 9 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-10-10 0901 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 10 października 2018 r.
w sprawie przepływów finansowych dotyczących podzielonej płatności (split payment) dla gminy Bl...
2018-10-16 0910 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 15 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-10-23 0826 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 19 października 2018 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości ...
2018-10-23 0944 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 22 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-10-26 0810 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 24 października 2018 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Przetargowej do udzielenia zamówień publiczny...
2018-10-26 0837 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 29 października 2018 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości ...
2018-10-30 1108 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 31 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-11-09 1143 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Bliży - 8 lisopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-11-14 0857 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 13 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-11-15 1132 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2019 - 2035...
2018-11-15 0813 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2019 rok...
2018-11-15 0806 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 19 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-11-22 1017 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 22 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-11-29 1014 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 28 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2018-11-29 0830 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 30 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-12-10 0807 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 11 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-12-19 1052 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-12-28 1419 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-01-03 1100 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-01-04 1005 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Zarządzenia - rok 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn
» w sprawie planu finansowego na 2018 rok dla jednostki budżetowej Urząd Gminy w Bliżynie
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 rok
» w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy Bliżyn dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 6 stycznia 2018 r.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku
» zmieniające zarządzenie nr 50.56.2016 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku vat w Gminie Bliżyn i jej jednostkach budżetowych
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
» w sprawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn