A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia - rok 2019
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
» Zgłaszanie kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia - rok 2019': 97
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-01-03 1449 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Bliżynie...
2019-01-03 1102 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc...
2019-01-03 1104 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-29 1209 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 stycznia 2019 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku...
2019-01-28 1054 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzę...
2019-01-28 1058 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok....
2019-01-23 1125 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika ...
2019-01-23 1028 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupe...
2019-07-22 1457 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-02-06 1347 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia celów i zadań dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy...
2019-02-01 1119 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 4 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza ...
2019-02-05 0752 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 4 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych...
2019-02-05 0756 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 lutego 2019 r.
w sprawie procedury określającej postępowanie z kluczami i zabezpieczeniem pomieszczeń Urzędu G...
2019-02-08 0932 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-02-15 0934 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lutego 2019 r.
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-02-19 1320 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bliżyn...
2019-02-25 1515 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryz...
2019-02-25 1518 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 25 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-03-06 0937 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 6 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-03-12 1011 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 7 marca 2019 r.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bliżyn....
2019-03-08 1301 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2019-03-12 1048 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bliżyn do przeprowadzenia czynności związanych z...
2019-03-12 1051 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r....
2019-03-19 1442 Czytano:115 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójt...
2019-03-18 0946 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn...
2019-03-25 0825 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 29 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-09 0952 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r....
2019-04-09 0955 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-04-09 0958 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskie...
2019-04-12 1300 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-15 0816 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 17 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizac...
2019-04-18 0919 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-05-15 0819 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok ...
2019-05-09 0927 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przekazania do korzystania (użyczenia) inkasentowi opłaty za wo...
2019-05-06 0745 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy plenerowej 'Przystań Bliżyn 2019'...
2019-05-10 0812 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkurs...
2019-05-10 0811 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-14 1003 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pn. 'Organizacj...
2019-05-13 1114 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 maja 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-16 1355 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-05-15 1035 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 17 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie...
2019-07-22 1451 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 20 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...
2019-05-20 1329 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 20 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-05-21 1426 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 21 marca 2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjono...
2019-06-03 1157 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 22 maja 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody dla wybitnie uzdolnionych sp...
2019-05-22 1507 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-06-11 1320 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 31 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w budynku Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-06-11 1317 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 11 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego na zdjęcie do kalendarza...
2019-06-12 0845 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 11 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszy wianek...
2019-06-12 0842 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
51  ZARZĄDZENIE nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bliżyn...
2019-06-12 0849 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz...
2019-06-12 1317 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 13 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-06-18 1312 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 17 czerwca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pn. „Realizac...
2019-06-17 1502 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-11 1205 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bliżyn...
2019-07-01 0850 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-07-11 1203 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lipca 2019r.
w sprawie procedury określającej postępowanie z kluczami i zabezpieczaniem pomieszczeń Urzędu G...
2019-07-16 0821 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 15 lipca 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-29 1159 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 16 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegaj...
2019-07-18 0747 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 17 lipca 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-26 1041 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 lipca 20019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-08-08 1336 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie podjęcia prac planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn...
2019-08-08 1340 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-08-08 1346 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 sierpnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-09-30 1157 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2019-08-16 1333 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bliżyn do prowadzenia czynności związanych ze sp...
2019-08-16 1334 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej...
2019-08-16 1336 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 19 sierpnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-08-23 1130 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-09-09 0849 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 12 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-09-17 1023 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 19 września 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-09-30 1156 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 19 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kasowej....
2019-10-04 0847 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenia nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 30 września 2019r.
w sprawie wdrożenia narzędzi do zarządzania satysfakcją klienta...
2019-09-30 1200 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-09 0847 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie fotograficznym...
2019-10-02 0854 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 2 października 2019 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10 października 2018 r. w...
2019-10-04 0848 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 2 października 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie...
2019-10-04 0846 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 9 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-11-12 1455 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 października 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-17 0940 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 21 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-11-13 0821 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 23 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-29 0955 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-11-13 0824 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzini...
2019-11-05 1326 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia 'Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Bliżyn'...
2019-11-07 1212 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2019 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2020-2036....
2019-11-25 0951 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie nr 0050.87.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 14 listopada 2019 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2020 rok...
2019-11-25 0953 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 18 listopada 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-11-25 0948 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 29 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-06 1219 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn....
2019-12-05 1231 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 5 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-13 0918 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 10 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej...
2019-12-11 1153 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 11 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-19 1432 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2020-01-02 1439 Czytano:22 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Bliżyn ....
2020-01-02 1437 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenia nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Bliżyn - z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Bliżyn i Gminnego O...
2019-12-30 1240 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Bliżyn - 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2020-01-17 0808 Czytano:16 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia - rok 2004
Zarządzenia - rok 2005
Zarządzenia - rok 2006
Zarządzenia - rok 2007
Zarządzenia - rok 2008
Zarządzenia - rok 2009
Zarządzenia - rok 2010
Zarządzenia - rok 2011
Zarządzenia - rok 2012
Zarządzenia - rok 2013
Zarządzenia - rok 2014
Zarządzenia - rok 2015
Zarządzenia - rok 2016
Zarządzenia - rok 2017
Zarządzenia - rok 2018
Zarządzenia - rok 2019
Zarządzenia - rok 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn
» w sprawie planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Bliżynie
» w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Bliżyn w 2019 roku
» w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Bliżyn do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
» w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
» w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn