(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie GG.6220.3.2020
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ...
» Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2020r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
Ilość wiadomości z działu 'DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI': 1
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn


Urząd Gminy Bliżyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn.     
 • Data publikacji strony internetowej:

 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 

Treści niedostępne


   

             

 •             dane umieszczone przed dniem 23 września 2020 r. nie podlegają usatwie - wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2
         

 •        

 
 
   

Wyłączenia


       

                     

 •                 dane umieszczone przed dniem 23 września 2020 r. nie podlegają usatwie - wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2
             

 •            

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 


 
   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Michał Jędrys.

 • E-mail: [email protected]

 • Telefon: 412541800


 

Każdy ma prawo:     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bliżyn

 • Adres: Wójt Gminy Bliżyn

  ul. Kościuszki 79A

  26-120 Bliżyn

 • E-mail: [email protected]

 • Telefon: 412541168


Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna


1. Wejście do budynku dostępne bezpośrednio z chodnika położonego przy ulicy, wejście nie jest niczym ograniczone, szerokie drzwi, z przedsionkiem, nie ma ograniczeń ani stref kontrolnych, nie ma barier architektonicznych przy wejściu do budynku.


2. Parter oraz piętro bez pośrednich schodków i progów, nie ma progów w drzwiach, wszystkie drzwi mają minimalną szerokość 90 cm, na piętro prowadzą szerokie schody.


3. Wszystkie pokoje mają widoczne numery, widoczna tablica informacyjna - duży kontrast liter.


4. Miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie ma ogarniczeń w korzystaniu z miejsc parkingowych, łatwe dojście do budynku.


5. Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


6. W przypadku konieczności skorzystania z tłumacza języka migowego - prośba o kontakt i uzgodnienie wizyty z tłumaczem.
Data wprowadzenia: 2020-09-22 1155
Data upublicznienia:
Art. czytany: 465 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn