A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2019
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
» Premia dla młodego rolnika na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień 31.12.2019 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 • KLAUZULA INFORMACYJNA - CZŁONKOWIE OKW

  Szanowni Państwo,
  Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
  W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację:
  Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą ul. Kościuszki 79 a, 26-120 Bliżyn.
  1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ściśle związana z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorzadowych na podstawie art. 156 § 1 oraz art. 25 Kodeksu Wyborczego.
  2. Urząd Gminy Bliżyn co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.
  3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, o którym mówi Kodeks Wyborczy i akty wykonawcze.
  5. Urząd Gminy Bliżyn nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu: 41 25 41 104 lub 41 25 41 172

  Data wprowadzenia: 2018-10-09 1119
  Data upublicznienia: 2018-10-09
  Art. czytany: 761 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn